*ST开元 (300338.SZ)

今开: 最高: 成交量:

昨收: 最低: 成交额:

+ 收藏

主营构成(按产品)(*ST开元)

导出到EXCEL
报表日期选择
  • 常用日期查询
  • 自定义年度查询
    日期范围
    报告期
    报告类型
    显示选项
关 闭
完整财报对比
2023年年报2022年年报
营业收入(元)
 加盟业务产品(元) 48,633,461.4829,044,622.56
 教育培训产品(元) 247,433,016.78512,439,807.01
 教育培训与学历中介(元) 16,060,951.3984,692,911.10
 其它业务产品(元) 13,821,705.9517,137,678.35
 图书(元) 12,320,154.4415,488,556.09
 储能电池产品(元) 3,134,890.00-
营业成本(元)
 加盟业务产品(元) 21,380,261.169,239,593.65
 教育培训产品(元) 66,757,398.87212,477,493.62
 教育培训与学历中介(元) 6,756,938.1511,238,191.49
 其它业务产品(元) 6,058,920.859,139,893.44
 图书(元) 10,666,464.229,174,509.06
 储能电池产品(元) 2,425,329.35-
毛利(元)
 加盟业务产品(元) 27,253,200.3219,805,028.91
 教育培训产品(元) 180,675,617.91299,962,313.39
 教育培训与学历中介(元) 9,304,013.2473,454,719.61
 其它业务产品(元) 7,762,785.107,997,784.91
 图书(元) 1,653,690.226,314,047.03
 储能电池产品(元) 709,560.65-
毛利率(%)
 加盟业务产品(%) 56.0468.19
 教育培训产品(%) 73.0258.54
 教育培训与学历中介(%) 57.9386.73
 其它业务产品(%) 56.1646.67
 图书(%) 13.4240.77
 储能电池产品(%) 22.63-
收入构成(%)
 加盟业务产品(%) 14.254.41
 教育培训产品(%) 72.4877.78
 教育培训与学历中介(%) 4.7012.86
 其它业务产品(%) 4.052.60
 图书(%) 3.612.35
 储能电池产品(%) 0.92-
毛利构成(%)
 加盟业务产品(%) 11.994.86
 教育培训产品(%) 79.4773.60
 教育培训与学历中介(%) 4.0918.02
 其它业务产品(%) 3.411.96
 图书(%) 0.731.55
 储能电池产品(%) 0.31-

前瞻产业研究院