*ST开元 (300338.SZ)

今开: 最高: 成交量:

昨收: 最低: 成交额:

+ 收藏

每股指标(报告期)(*ST开元)

导出到EXCEL
报表日期选择
  • 常用日期查询
  • 自定义年度查询
    日期范围
    报告期
    报告类型
    显示选项
关 闭
完整财报对比
2024年一季报2023年年报2023年三季报2023年中报2023年一季报2022年年报2022年三季报2022年中报2022年一季报
上市公司公告
 每股收益EPS基本(元) -0.02-0.73-0.08-0.010.010.100.20-0.20-0.15
 每股收益EPS稀释(元) -0.02-0.73-0.08-0.010.010.100.20-0.20-0.15
 每股收益EPS扣除基本(元) --0.73--0.01--0.14--0.38-
 每股收益EPS扣除稀释(元) --0.73--0.01--0.14--0.38-
 每股净资产BPS(元) -0.30-0.280.280.290.270.210.31-0.10-0.04
 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.02-0.33-0.25-0.21-0.10-0.19-0.070.01-0.06
东财计算
 每股收益EPS期末股本摊薄(元) -0.02-0.68-0.08-0.010.010.090.20-0.20-0.15
 每股收益EPS最新股本摊薄(元) -0.02-0.68-0.08-0.010.010.090.17-0.18-0.13
 每股收益EPS扣除期末股本摊薄(元) -0.02-0.68-0.08-0.010.01-0.12-0.23-0.38-0.15
 每股收益EPS扣除最新股本摊薄(元) -0.02-0.68-0.08-0.010.01-0.12-0.20-0.34-0.13
 每股收益EPSTTM(元) -0.71-0.68-0.170.240.230.09-0.63-1.20-1.25
 每股经营活动产生的现金流量净额TTM(元) -0.21-0.33-0.37-0.40-0.24-0.19-0.160.020.08
 每股营业总收入(元) 0.090.850.730.530.281.701.370.900.50
 每股营业收入(元) 0.090.850.730.530.281.701.370.900.50
 每股营业收入TTM(元) 0.680.851.211.411.541.701.682.062.60
 每股资本公积(元) 3.073.063.143.083.093.053.303.293.29
 每股盈余公积(元) 0.070.070.070.070.080.080.090.090.09
 每股未分配利润(元) -4.19-4.17-3.57-3.50-3.62-3.63-4.03-4.44-4.38
 每股留存收益(元) -4.11-4.10-3.49-3.42-3.54-3.55-3.95-4.35-4.29
 每股现金流量净额(元) 0.07-0.02-0.02-0.01-0.03-0.03-0.02
 每股现金流量净额TTM(元) 0.04-0.02-0.04-0.05-0.01-0.03-0.15-0.24-0.19
 每股息税前利润(元) -0.01-0.50-0.040.010.030.160.26-0.19-0.14
 每股企业自由现金流量(元) --0.90--0.33--0.44--0.17-
 每股股东自由现金流量(元) --0.96--0.34--0.48--0.16-
 每股EBITDA(元) --0.41-0.06-0.34--0.04-

前瞻产业研究院