*ST鹏起 (600614.SH)

今开: 最高: 成交量:

昨收: 最低: 成交额:

+ 收藏

限售股解禁(*ST鹏起)

上市日期 本期流通数量(万股) 占已流通数量比例(%) 占总股本比例(%) 未流通数量(万股) 流通股份数量类型
2018-12-18 2,002.36 1.32 1.32 0.00 定向增发机构配售股份
2018-12-17 2,002.36 1.32 1.32 0.00 定向增发机构配售股份
2018-11-23 20,059.35 13.45 13.27 2002.36 定向增发机构配售股份
2018-11-20 20,059.35 13.45 13.27 2002.36 定向增发机构配售股份
2017-10-20 11,131.34 8.62 7.36 22061.70 定向增发机构配售股份
2016-10-20 6,678.80 5.66 4.42 33193.04 定向增发机构配售股份
2016-01-26 9,498.00 8.54 6.28 39871.85 定向增发机构配售股份
2015-10-20 12,427.01 12.21 9.63 27308.14 定向增发机构配售股份
2011-08-15 3,916.26 8.77 8.77 0.00 定向增发机构配售股份
2010-05-31 7,743.96 19.00 17.33 3916.26 定向增发机构配售股份
2009-08-17 11,806.50 35.76 26.43 11660.21 定向增发机构配售股份
2009-06-22 8,039.61 37.91 18.00 23466.71 股权分置限售股份
2008-06-20 1,957.27 25.27 11.49 9284.45 股权分置限售股份
2007-06-20 1,986.23 58.32 19.83 6612.78 股权分置限售股份
2006-06-20 584.50 41.18 7.96 5919.44 股权分置对价股份

前瞻产业研究院