*ST鹏起 (600614.SH)

今开: 最高: 成交量:

昨收: 最低: 成交额:

+ 收藏

每股指标(报告期)(*ST鹏起)

导出到EXCEL
报表日期选择
  • 常用日期查询
  • 自定义年度查询
    日期范围
    报告期
    报告类型
关 闭
完整财报对比
2021年中报2021年一季报2020年年报2020年三季报2020年中报2020年一季报2019年年报2019年三季报2019年中报2019年一季报
上市公司公告
 每股收益EPS基本(元) -0.05--0.09-0.04-0.03-0.05-0.50-0.06-0.04-0.01
 每股收益EPS稀释(元) -0.05--0.09-0.04-0.03-0.05-0.50-0.06-0.04-0.01
 每股收益EPS扣除基本(元) -0.05--0.10--0.04----0.04-
 每股收益EPS扣除稀释(元) -0.05--0.10--0.04----0.04-
 每股净资产BPS(元) 0.04-0.020.070.050.210.260.570.590.64
 每股经营活动产生的现金流量净额(元) ---0.01-0.01-0.010.010.02-0.010.03-0.06
东财计算
 每股收益EPS期末股本摊薄(元) -0.05--0.09-0.04-0.03-0.05-0.50-0.06-0.04-0.01
 每股收益EPS最新股本摊薄(元) -0.05--0.09-0.04-0.03-0.05-0.50-0.06-0.04-0.01
 每股收益EPS扣除期末股本摊薄(元) 0.050.01-0.10-0.05-0.04-0.05-0.52-0.06-0.04-0.01
 每股收益EPS扣除最新股本摊薄(元) 0.050.01-0.10-0.05-0.04-0.05-0.52-0.06-0.04-0.01
 每股收益EPSTTM(元) -0.10-0.08-0.09-0.50-0.52-0.54-0.50-2.33-2.30-2.23
 每股经营活动产生的现金流量净额TTM(元) --0.01-0.010.02-0.020.090.02-0.030.040.01
 每股营业总收入(元) --0.050.030.020.210.940.710.460.23
 每股营业收入(元) --0.050.030.020.210.940.710.460.23
 每股营业收入TTM(元) 0.030.040.050.260.490.920.941.001.091.18
 每股资本公积(元) 1.461.461.461.461.461.461.461.461.461.46
 每股盈余公积(元) 0.020.020.020.020.020.020.020.020.020.02
 每股未分配利润(元) -2.50-2.46-2.46-2.41-2.40-2.25-2.20-1.89-1.87-1.84
 每股留存收益(元) -2.48-2.44-2.44-2.39-2.38-2.23-2.18-1.87-1.85-1.82
 每股现金流量净额(元) ----0.01-0.01--0.01-0.010.01-
 每股现金流量净额TTM(元) ----0.01-0.03-0.01-0.01-0.01-0.23-0.36
 每股息税前利润(元) -0.020.01-0.05-0.02-0.02-0.04-0.42-0.01-0.01
 每股企业自由现金流量(元) 0.01-0.09--0.43---0.05-
 每股股东自由现金流量(元) 0.01-0.09--0.43---0.02-
 每股EBITDA(元) -0.02--0.03--0.01---0.03-

前瞻产业研究院