*ST索菱 (002766.SZ)

今开: 最高: 成交量:

昨收: 最低: 成交额:

+ 收藏

财务分析(报告期)(*ST索菱)

导出到EXCEL
报表日期选择
  • 常用日期查询
  • 自定义年度查询
    日期范围
    报告期
    报告类型
关 闭
完整财报对比
2019年一季报2018年年报2018年三季报2018年中报2018年一季报2017年年报2017年三季报2017年中报2017年一季报
主要指标:
 营业收入(元) 157,291,023.981,430,458,946.771,121,356,431.66779,823,451.68390,960,620.821,498,195,219.60955,786,281.95562,973,764.05238,508,565.47
 营业利润(元) -81,305,297.23-358,201,918.6976,351,811.2479,176,366.1634,168,967.42169,255,808.91119,472,455.3562,290,601.9622,706,000.69
 利润总额(元) -81,333,106.51-349,367,921.7776,253,374.0379,502,053.7934,416,702.82168,312,479.73123,310,275.7965,437,962.6723,700,345.89
 净利润(元) -67,537,559.34-313,640,749.9968,938,299.6467,522,066.9630,105,463.46148,487,992.80109,121,798.4358,189,620.0821,853,817.70
 归属于母公司股东的净利润(元) -71,814,899.30-313,971,929.4464,900,792.6864,631,129.1828,388,627.14142,219,514.48107,919,763.4657,167,972.0720,905,277.81
盈利能力:
 销售毛利率(%) 23.3221.7729.7631.6432.4933.3731.8632.6630.19
 销售净利率(%) -42.94-21.936.158.667.709.9111.4210.349.16
 净资产收益率(%) -4.58-19.593.473.511.94----
 总资产报酬率ROA(%) -1.04-5.643.503.391.82----
 投入资本回报率ROIC(%) -2.44-10.942.082.140.976.275.252.811.26
营运能力:
 存货周转率(次) 0.313.131.671.100.57----
 应收账款周转率(次) 0.201.841.601.240.75----
 总资产周转率(次) 0.040.390.350.250.14----
偿债能力:
 资产负债率(%) 67.9166.7747.7345.4043.2843.7233.0233.9351.87
 股东权益比率(%) 31.7632.7351.6353.9656.0955.7066.7565.8447.84
 已获利息倍数(倍) -0.87-1.493.094.043.174.625.464.713.79
 流动比率 1.291.321.761.882.272.221.751.731.45
 速动比率 1.131.161.031.371.691.691.171.100.97
发展能力:
 营业收入增长率(%) -59.771.3517.3238.5263.9257.6451.3042.1335.25
 营业利润增长率(%) -337.95-1,844.50-36.0927.1150.48130.3069.4351.7225.77
 税后利润增长率(%) -352.97-13,426.04-39.8613.0535.8085.8177.8265.8234.17
 净资产增长率(%) -33.56-20.932.905.9982.1585.0883.4382.685.62
 总资产增长率(%) 17.33-0.1533.0529.3355.3780.9654.6257.4235.09

前瞻产业研究院