*ST欧浦 (002711.SZ)

今开: 最高: 成交量:

昨收: 最低: 成交额:

+ 收藏

主营构成(按地区)(*ST欧浦)

导出到EXCEL
报表日期选择
  • 常用日期查询
  • 自定义年度查询
    日期范围
    报告期
    报告类型
关 闭
完整财报对比
2018年年报2018年中报2017年年报
营业收入(元)
 东北区(元) -19,106.191,190,038.04
 华北区(元) -21,889,709.17140,080,446.49
 华东区(元) 1,144,600,812.29606,406,237.152,737,149,434.68
 西北区(元) -360,941.791,609,887.15
 西南区(元) -264,295.363,729,067.26
 中南区(元) 3,743,976,933.742,087,519,564.904,038,106,452.15
营业成本(元)
 东北区(元) ---
 华北区(元) ---
 华东区(元) ---
 西北区(元) ---
 西南区(元) ---
 中南区(元) ---
营业利润(元)
 东北区(元) ---
 华北区(元) ---
 华东区(元) ---
 西北区(元) ---
 西南区(元) ---
 中南区(元) ---
毛利率(%)
 东北区(%) ---
 华北区(%) ---
 华东区(%) ---
 西北区(%) ---
 西南区(%) ---
 中南区(%) ---
收入构成(%)
 东北区(%) -0.000.02
 华北区(%) -0.812.02
 华东区(%) 23.4122.3239.54
 西北区(%) -0.010.02
 西南区(%) -0.010.05
 中南区(%) 76.5976.8558.34
利润构成(%)
 东北区(%) ---
 华北区(%) ---
 华东区(%) ---
 西北区(%) ---
 西南区(%) ---
 中南区(%) ---

前瞻产业研究院