*ST雏鹰 (002477.SZ)

今开: 最高: 成交量:

昨收: 最低: 成交额:

+ 收藏

主营构成(按产品)(*ST雏鹰)

导出到EXCEL
报表日期选择
  • 常用日期查询
  • 自定义年度查询
    日期范围
    报告期
    报告类型
关 闭
完整财报对比
2018年年报2018年中报2017年年报2017年中报
营业收入(元)
 粮食(元) 678,406,787.18355,346,553.031,054,467,021.47401,146,586.57
 生鲜冻品(元) 599,019,326.88369,927,844.461,034,449,260.84472,335,687.15
 生猪产品(元) 1,300,501,788.95606,761,353.201,630,182,448.96868,639,685.08
 熟食(元) 35,284,990.7912,569,145.4519,085,208.6620,423,908.80
 其他(元) 942,616,116.521,105,729,299.861,960,020,499.06760,274,352.53
营业成本(元)
 粮食(元) 653,704,721.07333,573,203.951,015,972,355.13379,786,017.96
 生鲜冻品(元) 634,053,872.41369,999,828.52873,334,830.68363,304,394.50
 生猪产品(元) 2,082,207,031.14770,202,685.131,372,641,240.06644,862,381.76
 熟食(元) 40,873,741.2916,778,019.2719,773,771.2919,915,066.29
 其他(元) 719,928,648.96440,110,593.071,305,862,883.30546,734,265.43
营业利润(元)
 粮食(元) 24,702,066.1121,773,349.0838,494,666.3421,360,568.61
 生鲜冻品(元) -35,034,545.53-71,984.06161,114,430.16109,031,292.65
 生猪产品(元) -781,705,242.19-163,441,331.93257,541,208.90223,777,303.32
 熟食(元) -5,588,750.50-4,208,873.82-688,562.63508,842.51
 其他(元) 222,687,467.56665,618,706.79654,157,615.76213,540,087.10
毛利率(%)
 粮食(%) 3.646.133.655.32
 生鲜冻品(%) -5.85-0.0215.5723.08
 生猪产品(%) -60.11-26.9415.8025.76
 熟食(%) -15.84-33.49-3.612.49
 其他(%) 23.6260.2033.3828.09
收入构成(%)
 粮食(%) 19.0814.5018.5115.90
 生鲜冻品(%) 16.8515.1018.1518.72
 生猪产品(%) 36.5724.7628.6134.43
 熟食(%) 0.990.510.330.81
 其他(%) 26.5145.1334.4030.14
利润构成(%)
 粮食(%) -4.193.473.76
 生鲜冻品(%) --0.0114.5119.19
 生猪产品(%) --31.4523.1939.38
 熟食(%) --0.81-0.060.09
 其他(%) -128.0858.9037.58

前瞻产业研究院