*ST中潜 (300526.SZ)

今开: 最高: 成交量:

昨收: 最低: 成交额:

+ 收藏

每股指标(报告期)(*ST中潜)

导出到EXCEL
报表日期选择
  • 常用日期查询
  • 自定义年度查询
    日期范围
    报告期
    报告类型
    显示选项
关 闭
完整财报对比
2023年一季报2022年年报2022年三季报2022年中报2022年一季报2021年年报2021年三季报2021年中报2021年一季报
上市公司公告
 每股收益EPS基本(元) -0.06-0.020.17-0.04-0.04-0.70-0.26-0.18-0.08
 每股收益EPS稀释(元) -0.06-0.020.17-0.04-0.04-0.70-0.26-0.18-0.08
 每股收益EPS扣除基本(元) --0.34--0.12--0.63--0.16-
 每股收益EPS扣除稀释(元) --0.34--0.12--0.63--0.16-
 每股净资产BPS(元) 1.081.141.331.111.101.131.571.651.75
 每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.09-0.52-0.42-0.05-0.07-0.030.030.05
东财计算
 每股收益EPS期末股本摊薄(元) -0.06-0.020.17-0.04-0.04-0.70-0.26-0.18-0.08
 每股收益EPS最新股本摊薄(元) -0.06-0.020.17-0.04-0.04-0.70-0.26-0.18-0.08
 每股收益EPS扣除期末股本摊薄(元) -0.05-0.34-0.21-0.12-0.06-0.63-0.24-0.16-0.07
 每股收益EPS扣除最新股本摊薄(元) -0.05-0.34-0.21-0.12-0.06-0.63-0.24-0.16-0.07
 每股收益EPSTTM(元) -0.03-0.02-0.27-0.56-0.66-0.70-0.76-1.11-0.92
 每股经营活动产生的现金流量净额TTM(元) -0.55-0.52-0.45-0.08-0.12--0.47-0.460.11
 每股营业总收入(元) 0.100.580.220.120.030.130.090.070.03
 每股营业收入(元) 0.100.580.220.120.030.130.090.070.03
 每股营业收入TTM(元) 0.650.580.250.180.120.130.190.370.62
 每股资本公积(元) 0.450.450.450.450.440.440.320.320.32
 每股盈余公积(元) 0.150.150.150.150.150.150.150.150.15
 每股未分配利润(元) -0.52-0.46-0.28-0.49-0.48-0.450.100.190.28
 每股留存收益(元) -0.37-0.31-0.13-0.34-0.33-0.300.250.340.43
 每股现金流量净额(元) -0.030.03-0.02--0.030.100.02-0.01
 每股现金流量净额TTM(元) -0.010.03-0.14-0.03-0.01-0.030.03-0.16-0.08
 每股息税前利润(元) -0.07-0.040.16-0.03-0.04-0.67-0.24-0.17-0.07
 每股企业自由现金流量(元) --0.41--0.13--1.22--0.03-
 每股股东自由现金流量(元) --0.46--0.23--1.76--0.39-
 每股EBITDA(元) -0.08-0.01--0.53--0.13-

前瞻产业研究院